مطمئنا در سالهای اخیر، کشت و کار گیاهان دارویی دارای نوسانات بسیار زیادی شده است. این نوسانات شامل قیمت و تولید می باشد. متاسفانه ما آشنایی کافی از بازار نحوه عرضه و تقاضا نداریم. همین یک دلیل باعث شده است تا قیمت دچار نوسان های بسیار بالایی شود. مثالهای بسیار زیادی وجود دارد که به ما میگوید کشت و کار زیاد باعث چه عواقب جبران ناپذیری می باشد. شرایط کنونی به لیمو در بازار گواه این مسئله می باشد. در این مقاله میخواهیم در مورد بازار گیاهان دارویی و برخی گیاهان دارویی صحبت کنیم. سعی میکنیم برخی گیاهان دارویی را برای کشت درسال ۱۳۹۷ توصیه کنیم. این توصیه بر اساس شرایط بازار و قیمت گیاهان دارویی در سه سال گذشته و تقاضای بازار می باشد.

 

گیاه دارویی بابونه آلمانی

مطمئنا در سالهای اخیر، کشت و کار گیاهان دارویی دارای نوسانات بسیار زیادی شده است. این نوسانات شامل قیمت و تولید می باشد. متاسفانه ما آشنایی کافی از بازار نحوه عرضه و تقاضا نداریم. همین یک دلیل باعث شده است تا قیمت دچار نوسان های بسیار بالایی شود. مثالهای بسیار زیادی وجود دارد که به ما میگوید کشت و کار زیاد باعث چه عواقب جبران ناپذیری می باشد. شرایط کنونی به لیمو در بازار گواه این مسئله می باشد. در این مقاله میخواهیم در مورد بازار گیاهان دارویی و برخی گیاهان دارویی صحبت کنیم. سعی میکنیم برخی گیاهان دارویی را برای کشت درسال ۱۳۹۷ توصیه کنیم. این توصیه بر اساس شرایط بازار و قیمت گیاهان دارویی در سه سال گذشته و تقاضای بازار می باشد.

خرید بذر بصورت عمده از بانک بذر هربال مارکت

خرید بذر به صورت گرمی از هربی کالا

کاشت گیاه دارویی بابونه آلمانی

ویدئو آموزشی برداشت مکانیزه بابونه آلمانی

ویدئو آموزشی کشت بذر بابونه در منزل ۲

ویدئو آموزشی در مورد گیاه دارویی بابونه شیرین

ویدئو آموزشی کاشت گلدانی گیاه دارویی بابونه


گیاه دارویی بادرنجبویه

گیاه دارویی بادرنجبویه: بر اساس تقاضایی که در بازار وجود دارد توصیه میکنیم کشت و کار گیاه دارویی بادرنجویه را در برنامه کاری خود قرار دهید. گیاه دارویی بادرنجبویه گیاهی چند ساله می باشد. تقریبا در همه نقاط ایران امکان کشت و کار آن به راحتی وجود دارد. به سرما و یخبندان های شدید مقاوم می باشد. در هکتار به ۸۰ هزار عدد نشا نیاز دارد. اگر میخواهید با بذر آن را کشت و کار کنید باید ۵ کیلو در هکتار بذر استفاده کنید. عملکرد خشک پیکر رویشی آن در سال اول ۲۵۰۰ کیلو می باشد. در سالهای بعد این عملکرد به ۴ تن در هکتار می رسد.

ویدئو آموزشی تولید بذر بادرنجبویه

ویدئو آموزشی برداشت گیاه دارویی بادرنجبویه

خرید عمده بذر بادرنجبویه از بانک بذر هربال مارکت

خرید بذر بصورت عمده از بانک بذر هربال مارکت

خرید بذر به صورت گرمی و پاکتی از هربی کالا

چطور نشای بادرنجبویه را در زمین اصلی بکاریم؟

گیاه دارویی بابونه آلمانی

گیاه دارویی بابونه آلمانی: بر اساس تقاضایی که در بازار وجود دارد توصیه میکنیم کشت و کار گیاه دارویی بابونه آلمانی را در برنامه کاری خود قرار دهید. گیاه دارویی بابونه آلمانی گیاهی یکساله می باشد. تقریبا در همه نقاط ایران امکان کشت و کار آن به راحتی وجود دارد. در هکتار به حداقل ۱۰ کیلوگرم بذر نیاز دارد. اگر میخواهید با نشا کشت و کار کنید باید از ۴۰۰ هزارعدد نشا استفاده کنید که به هیچ وجه توصیه نمیکنیم. عملکرد خشک پیکر رویشی آن در سال اول بین ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلو می باشد. در سالهای بعد این عملکرد به بیش از یک تن در هکتار خواهد رسید.

خرید بذر بصورت عمده از بانک بذر هربال مارکت

خرید بذر به صورت گرمی و پاکتی از هربی کالا


گیاه دارویی اسطوخودوس

گیاه دارویی اسطوخودوس: بر اساس تقاضایی که در بازار وجود دارد توصیه میکنیم کشت و کار گیاه دارویی اسطوخودوس را در برنامه کاری خود قرار دهید. گیاه دارویی اسطوخودوس گیاهی چند ساله می باشد. تقریبا در همه نقاط ایران امکان کشت و کار آن به راحتی وجود دارد. به سرما و یخبندان های شدید مقاوم می باشد. اسطوخودوس در هکتار به ۳۰ هزار عدد نشا نیاز دارد. گیاهی چند ساله می باشد. برگ و گل خشک اسطوخودوس مصرف دارویی داشته و در بازار نیاز می باشد. در ایران اسطوخودوس مصرف زیادی دارد. بذر اسطوخودوس موجود می باشد.

خرید بذر اسطوخودوس بصورت عمده از بانک بذر هربال مارکت

خرید بذر اسطوخودوس به صورت گرمی و پاکتی از هربی کالا

ویدئو آموزشی در مورد برداشت مکانیزه گیاه دارویی اسطوخودوس

ویدئو آموزشی در مورد خالص سازی گل گیاه دارویی اسطوخودوس

ویدئو آموزشی در مورد کاشت گلدانی بذر رزماری و اسطوخودوس


گیاه دارویی نعناع فلفلی

گیاه دارویی نعناع فلفلی: بر اساس تقاضایی که در بازار وجود دارد توصیه میکنیم کشت و کار گیاه دارویی نعناع فلفلی را در برنامه کاری خود قرار دهید. گیاه دارویی نعناع فلفلی گیاهی چند ساله می باشد. تقریبا در همه نقاط ایران امکان کشت و کار آن به راحتی وجود دارد. به سرما و یخبندان های شدید مقاوم می باشد. نعناع فلفلی در هکتار به ۱۰۰ هزار عدد نشا یا ریزوم نیاز دارد. گیاهی چند ساله می باشد. برگ و پیکر رویشی خشک نعناع فلفلی مصرف دارویی داشته و در بازار نیاز می باشد. در ایران نعناع فلفلی مصرف بسیار زیادی دارد. توصیه کشت ما می باشد. عملکرد نعناع فلفلی بسیار خوب می باشد. در زمین هایی که آب کمی دارند توصیه به کشت نمیکنیم. نعناع فلفلی گیاهی آب پسند می باشد.


گیاه دارویی گاوزبان ایرانی

گیاه دارویی گاوزبان ایرانی: بر اساس تقاضایی که در بازار وجود دارد توصیه میکنیم کشت و کار گیاه دارویی گاوزبان ایرانی را در برنامه کاری خود قرار دهید. گیاه دارویی گاوزبان ایرانی گیاهی چند ساله می باشد. تقریبا در همه نقاط ایران امکان کشت و کار آن به راحتی وجود دارد. به سرما و یخبندان های شدید مقاوم می باشد. گاوزبان ایرانی در هکتار به ۱۰ کیلو بذر نیاز دارد. گیاهی چند ساله می باشد. گل خشک گاوزبان ایرانی مصرف دارویی داشته و در بازار نیاز می باشد. در ایران گاوزبان ایرانی مصرف بسیار زیادی دارد. توصیه کشت ما می باشد. عملکرد گاوزبان ایرانی بسیار خوب می باشد. در زمین هایی که آب کمی دارند توصیه به کشت نمیکنیم. گاوزبان ایرانی گیاهی آب پسند می باشد. عملکرد گاوزبان ایرانی در هکتار بین ۳۵۰ الی ۷۰۰ کیلوگرم گل خشک می باشد.

خرید بذر گاوزبان ایرانی بصورت عمده از بانک بذر هربال مارکت

خرید بذر گاوزبان ایرانی به صورت گرمی و پاکتی از هربی کالا

دستورالعمل کشت بذر گاوزبان ایرانی

مقاله ای در مورد قیمت بذر گاوزبان ایرانی


نحوه فروش: فروش به صورت نقدی می باشد. در صورتی که امکان خرید حضوری نداشته باشید میتواند با واریز مبلغ بذر و هزینه ارسال به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۱۹۸۹۲۷۸۴ بنام مهدی قنبری، بانک ملی و ارسال ادرس و کد پستی خود به شماره تلفن ۰۹۳۸۰۶۲۶۸۲۲ نسبت به دریافت مرسوله خود از طریق پست یا باربری منتظر بمانید.

نحوه ارسال: ارسال به صورت پشت پیشتاز و باربری می باشد.

نوع بسته بندی: بسته بندی بذور کاملا استاندارد بوده و در ظروف پلاستیکی و فلزی می باشد.

آدرس دفتر و شماره تماس بانک بذر هربال مارکت برای خرید عمده و حضوری: برخی از مشتریان تمایل دارند برای خرید به صورت حضوری اقدام کنند. این قبیل از مشتریان میتوانند با مراجعه به آدرس تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر طوسی، ساختمان شادی، پلاک ۲۱۹، واحد نهم، طبقه پنجم با هماهنگی قبلی برای خرید تشریف بیاورند. شماره تلفن هماهنگی ۰۲۱۷۷۵۲۶۷۴۲ و ۰۹۳۸۰۶۲۶۸۲۲ می باشد.


درباره مدیریت سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *