عملیات فروش و بازاریابی

انواع مشتری در گیاهان دارویی انواع مشتری در گیاهان دارویی: در این پست می خواهم در مورد چیزی حرف بزنم که مطمئنا جواب بسیاری سوالات آنهایی می باشد که میخواهند اطلاعاتی در مورد کشت و کار گیاهان دارویی کسب کنند. من در این پست میخواهم به انواع مشتری در گیاهان دارویی اشاره کنم. این فایل […]

آیا گیاهان دارویی بکاریم؟ در این پست می خواهم در مورد چیزی حرف بزنم که مطمئنا جواب بسیاری سوالات آنهایی می باشد که میخواهند اطلاعاتی در مورد کشت و کار گیاهان دارویی کسب کنند. من در این پست میخواهم به این سوال جواب دهم که آیا کشت گیاهان دارویی مقرون به صرفه هست یا نه؟ […]

اهمیت بازاریابی در گیاهان دارویی اهمیت بازاریابی در گیاهان دارویی: در فایل صوتی زیر در مورد اهمیت بازاریابی در گیاهان دارویی توضیح میدهیم. با توجه به اینکه سوالات زیادی در مورد بازاریابی و فروش گیاهان دارویی می شود. این فایل را به پاسخگویی در این زمینه اختصاص داده ایم. در فایل به عناوین زیر پرداخته […]

فایل صوتی انتخاب گیاه دارویی اقتصادی فایل صوتی انتخاب گیاه دارویی اقتصادی: از اونجایی که کشت و کار گیاهان دارویی بسیار هزینه بر می باشد و کشاورزان نسبت به کشت و کار گیاهان دارویی اطلاعات کمی دارند در این ویس در مورد انتخاب گیاه دارویی اقتصادی و شرایط آن بحث کرده ایم. طول این فایل […]