ویدئوهای گیاهان دارویی

ویدئوهای آموزشی گیاهان درویی: رسانه های تصویری یکی از مهمترین ابزار های آموزشی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. ما در مجموعه هربال مارکت سعی میکنیم از این ابزار به بهترین نحو استفاده کنیم. سعی میکنیم ویدئوهای مربوط به گیاهان دارویی را در سایت قرار دهیم تا شما از آنها استفاده کنید. مطمئنا بسیاری از این ویدئوها به زبان انگلیسی می باشند. بنابراین از شما میخواهیم به آنها اهمیت دهید. در صورتی که از کارهای خود در زمینه گیاهان دارویی ویدئویی تهیه کرده اید انرا برای ما ارسال کنید تا در سایت قرار دهیم. برای ارسال می توانید از ایمیل و آی دی تلگرامی زیر استفاده کنید.

ghanbarimahdi768   –   mahdi768@gmail.com

ویدئو آموزشی در مورد دستگاه تی بگ زنی پیشرفته: این ویدئو مربوط به دستگاه تی بگ زنی پیشرفته می باشد. شما با تماشای این ویدئو میتوانید با برخی نکات مهم در مورد دستگاه تی بگ زنی پیشرفته آشنا شوید. در این ویدئو دستگاه تی بگ زنی پیشرفته در سطح حرفه ای نمایش داده میشود. شما […]

ویدئو آموزشی در مورد دستگاه تی بگ زنی پیشرفته: این ویدئو مربوط به دستگاه تی بگ زنی پیشرفته می باشد. شما با تماشای این ویدئو میتوانید با برخی نکات مهم در مورد دستگاه تی بگ زنی پیشرفته آشنا شوید. در این ویدئو دستگاه تی بگ زنی پیشرفته در سطح مزرعه ای نمایش داده میشود. شما را به تماشای […]

مجموعه ویدئوهای آموزشی گیاهان دارویی   امروزه شرکت های بزرگ برای آموزش خدمات خود از ابزار های گوناگونی استفاده میکنند. یکی از این ابزارهای مهم، ویدئوهای آموزشی می باشد. ما در سایت بانک بذر هربال مارکت اقدام به تولید و انتشار برخی ویدئوهای آموزشی کرده ایم. برخی از این ویدئوها از مزارع هربال مارکت و […]

ویدئو آموزشی در مورد کشت نیمه مکانیزه نشای گیاهان دارویی: این ویدئو مربوط به  کشت نیمه مکانیزه نشای گیاهان دارویی می باشد. شما با تماشای این ویدئو میتوانید با برخی نکات مهم در مورد  کشت نیمه مکانیزه نشای گیاهان دارویی آشنا شوید. در این ویدئو  کشت نیمه مکانیزه نشای گیاهان دارویی در سطح مزرعه ای […]

ویدئو آموزشی در مورد خالص سازی گل اسطوخودوس فرانسوی: این ویدئو مربوط به خالص سازی گل اسطوخودوس فرانسوی می باشد. شما با تماشای این ویدئو میتوانید با برخی نکات مهم در مورد خالص سازی گل اسطوخودوس فرانسوی آشنا شوید. در این ویدئو خالص سازی گل اسطوخودوس فرانسوی در سطح کارگاه آموزش داده میشود. شما را به تماشای […]

ویدئو آموزشی در مورد برداشت مکانیزه بابونه آلمانی: این ویدئو مربوط به برداشت مکانیزه بابونه آلمانی می باشد. شما با تماشای این ویدئو میتوانید با برخی نکات مهم در مورد برداشت مکانیزه بابونه آلمانی آشنا شوید. در این ویدئو برداشت مکانیزه بابونه آلمانی در سطح مزرعه ای آموزش داده میشود. شما را به تماشای این ویدئو کوچک دعوت […]

ویدئو آموزشی در مورد کشت بذر بابونه: این ویدئو مربوط بهکشت بذر بابونه می باشد. شما با تماشای این ویدئو میتوانید با برخی نکات مهم در موردکشت بذر بابونه آشنا شوید. در این ویدئو کشت بذر بابونه در سطح ازمایشگاهی آموزش داده میشود. شما را به تماشای این ویدئو کوچک دعوت میکنم.   ویدئو آموزشی […]

ویدئو آموزشی در مورد گیاه دارویی همیشه بهار: این ویدئو مربوط به گیاه دارویی همیشه بهار می باشد. شما با تماشای این ویدئو میتوانید با برخی نکات مهم در مورد گیاه دارویی همیشه بهار آشنا شوید. در این ویدئو گیاه دارویی همیشه بهار در سطح ازمایشگاهی آموزش داده میشود. شما را به تماشای این ویدئو کوچک دعوت میکنم. […]

ویدئو آموزشی در مورد گیاه دارویی علف لیمو: این ویدئو مربوط به گیاه دارویی علف لیمو می باشد. شما با تماشای این ویدئو میتوانید با برخی نکات مهم در مورد گیاه دارویی علف لیمو آشنا شوید. در این ویدئو گیاه دارویی علف لیمو در سطح ازمایشگاهی آموزش داده میشود. شما را به تماشای این ویدئو کوچک دعوت میکنم. […]

ویدئو آموزشی در مورد دستگاه تی بگ زنی: این ویدئو مربوط به دستگاه تی بگ زنی می باشد. شما با تماشای این ویدئو میتوانید با برخی نکات مهم در مورد دستگاه تی بگ زنی آشنا شوید. در این ویدئو دستگاه تی بگ زنی در سطح ازمایشگاهی آموزش داده میشود. شما را به تماشای این ویدئو کوچک دعوت […]