آرشیو برچسب ها : گیاهان دارویی

کود دهی در گیاهان دارویی کود دهی در گیاهان دارویی: در این پست می خواهم در مورد چیزی حرف بزنم که مطمئنا جواب بسیاری سوالات آنهایی می باشد که میخواهند اطلاعاتی در مورد کود دهی در گیاهان دارویی کسب کنند. من در این پست میخواهم به نحوه کود دهی در گیاهان دارویی اشاره کنم. گاهی بی […]

سم پاشی در گیاهان دارویی سم پاشی در گیاهان دارویی: در این پست می خواهم در مورد چیزی حرف بزنم که مطمئنا جواب بسیاری سوالات آنهایی می باشد که میخواهند اطلاعاتی در مورد سم پاشی در گیاهان دارویی کسب کنند. من در این پست میخواهم به نحوه سم پاشی در گیاهان دارویی اشاره کنم. گاهی بی […]

خاکورزی یا خاکدهی پای بوته در گیاهان دارویی خاکورزی یا خاکدهی پای بوته در گیاهان دارویی: در این پست می خواهم در مورد چیزی حرف بزنم که مطمئنا جواب بسیاری سوالات آنهایی می باشد که میخواهند اطلاعاتی در مورد خاکورزی و خاکدهی پای بوته در گیاهان دارویی کسب کنند. من در این پست میخواهم به نحوه خاکورزی […]

وجین علف های هرز در مزرعه گیاهان دارویی وجین علف های هرز در مزرعه گیاهان دارویی: در این پست می خواهم در مورد چیزی حرف بزنم که مطمئنا جواب بسیاری سوالات آنهایی می باشد که میخواهند اطلاعاتی در مورد روش وجین علف های هرز در مزرعه گیاهان دارویی کسب کنند. من در این پست میخواهم به […]

روش کشت بذر بادرنجبویه در گلدان روش کاشت بذر چای ترش در گلدان: در این پست می خواهم در مورد چیزی حرف بزنم که مطمئنا جواب بسیاری سوالات آنهایی می باشد که میخواهند اطلاعاتی در مورد روش کاشت بذر بابونه در گلدان کسب کنند. من در این پست میخواهم به روش کشت بذر بادرنجبویه در گلدان […]

آیا گیاهان دارویی بکاریم؟ در این پست می خواهم در مورد چیزی حرف بزنم که مطمئنا جواب بسیاری سوالات آنهایی می باشد که میخواهند اطلاعاتی در مورد کشت و کار گیاهان دارویی کسب کنند. من در این پست میخواهم به این سوال جواب دهم که آیا کشت گیاهان دارویی مقرون به صرفه هست یا نه؟ […]

نحوه برداشت کاسبرگ در گیاه دارویی چای ترش نحوه برداشت کاسبرگ در گیاه دارویی چای ترش: در فایل صوتی زیر در مورد نحوه برداشت کاسبرگ در گیاه دارویی چای ترش توضیح میدهیم. با توجه به اینکه سوالات زیادی در مورد نحوه برداشت برخی گیاهان دارویی می شو این فایل را به پاسخگویی در این زمینه […]

اهمیت بازاریابی در گیاهان دارویی اهمیت بازاریابی در گیاهان دارویی: در فایل صوتی زیر در مورد اهمیت بازاریابی در گیاهان دارویی توضیح میدهیم. با توجه به اینکه سوالات زیادی در مورد بازاریابی و فروش گیاهان دارویی می شود. این فایل را به پاسخگویی در این زمینه اختصاص داده ایم. در فایل به عناوین زیر پرداخته […]

انتخاب زمین در کشت گیاهان دارویی انتخاب زمین در کشت گیاهان دارویی: در فایل صوتی زیر در مورد انتخاب زمین در کشت و کار گیاهان دارویی توضیح میدهیم. با توجه به اینکه سوالات زیادی در مورد خاک و زمین مناسب کشت و کار گیاهان دارویی می شود. این فایل را به پاسخگویی در این زمینه […]

فایل صوتی انتخاب گیاه دارویی اقتصادی فایل صوتی انتخاب گیاه دارویی اقتصادی: از اونجایی که کشت و کار گیاهان دارویی بسیار هزینه بر می باشد و کشاورزان نسبت به کشت و کار گیاهان دارویی اطلاعات کمی دارند در این ویس در مورد انتخاب گیاه دارویی اقتصادی و شرایط آن بحث کرده ایم. طول این فایل […]